Ochrona danych osobowych spoczywa na każdym, zatem konieczne jest odpowiednie Ochrona danych osobowych w czasach cyfryzacji ma jeszcze większe znaczenie niż dotychczas i coraz powszechniej jest budowana świadomość o tym.

Czy sprzedając coś przez Internet potrzebne jest RODO?

Owszem! Przetwarzasz dane osobowe i jesteś ich administratorem, a administrator musi dbać o bezpieczeństwo przetwarzania danych. Oprócz tego RODO nie dotyczy tylko przedsiębiorców, lecz również spółki działających na terenie Unii Europejskiej. Przy sprzedaży dochodzi do przetwarzania danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu pocztowego czy adresu mailowego, a przy przetwarzaniu danych należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Jakie dokumenty składają się na RODO?

Celem wdrożenia RODO należy przeprowadzić audyt, bowiem nie można działać w kontekście RODO tylko na jednym wzorze! Każdy dokument należy dopasować i skonstruować indywidualnie do konkretnej działalności. Polityka prywatności, regulamin, umowa powierzenia, czy rejestr czynności przetwarzania powinien być skonstruowany odpowiednio pod konkretne potrzeby.