Adwokat

Agnieszka Lasota

Jestem adwokatem i prowadzę własną działalność gospodarczą. Przekazuję również swoją wiedzę młodszym pokoleniom na uczelniach wyższych jako wykładowca i prowadząca zajęcia. Opublikowałam już wiele artykułów naukowych m.in.:

 • ,,Zagrożenia związane z rozpowszechnianiem wizerunku dzieci w mediach społecznościowych”, Seksualność i prawo, Think&Make 2020
 • ,,Komercjalizacja wizerunku a media społecznościowe” , Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 45, KUL 2018
 • ,,Prawne aspekty digitalizacji zasobów kultury z wykorzystaniem funduszy unijnych”, Fundusze Europejskie na półmetku perspektywy finansowej 2014-2020, Dom Wydawniczy Elipsa 2019
 • ,,Zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy”, Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, WSEI 2017

Moje Talenty

 • Indywidualne traktowanie klienta i jego problemu.
 • Podejmowanie innowacyjnych kroków i rozwiązań.
 • Empatyczne podejście do klienta i jego sprawy.
 • Wcielam pomysły w czyny biorąc pod uwagę zmienne i nieoczekiwane okoliczności.

Moja Misja

 • Sprawne rozwiązanie Twojej sprawy.
 • Wykorzystanie adekwatnych rozwiązań.
 • Zbudowanie więzi opartej na zaufaniu.
 • Przekazanie wiedzy w sposób przystępny i klarowny.
proces

Moja działalność

Staram się ciągle dokształcać i zdobywać nową wiedzę praktyczną. Wśród moich talentów Gallupa na wysokiej pozycji znajduje się intelekt, odkrywczość i rozwijanie innych, dlatego swojej działalności nie opieram jedynie na własnej kancelarii adwokackiej, lecz również na dzieleniu się swoją wiedzą z innymi. Już podczas studiów pełniłam funkcję Dyrektora ds. Public Relations ELSA Poland czy Wiceprezesa ds. Marketingu ELSA Lublin, gdzie miałam przyjemność przeprowadzić wiele szkoleń i warsztatów z tych obszarów.

Własna kancelaria adwokacka

Obsługa klientów indywidualnych oraz podmiotów profesjonalnych.

Wykładowca

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów

Szkolenia

Szkolenia z zakresu marketingu, PR, prawa autorskiego

Statystycznie:

5 lat

pracy w branży prawniczej

7 lat

prowadzenia szkoleń

2,000+

wypitych kubków kawy

200+

przeszkolonych i wyedukowanych osób