Polityka Prywatności

Cieszę się, że tu jesteś!

Szanowna Użytkowniczko,

Szanowny Użytkowniku, z Twojej obecności tutaj wynika, iż ochrona danych osobowych jest dla Ciebie istotna, zatem pozwól, iż przybliżę Ci informacje dotyczące danych osobowych, plików cookies i kwestii technologicznych związanych z działaniem strony lasotakancelaria.pl (zwana dalej również jako „serwis”).

Nadto informuję, iż cały czas trwają pracę nad serwisem www.lasotakancelaria.pl, zatem Polityka Prywatności będzie na bieżąco aktualizowana, a data aktualizacji pojawi się na końcu.

ADMINISTRATOR

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i związanych z działaniem serwisu www.lasotakancelaria.pl jest Agnieszka Lasota prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adwokat Agnieszka Lasota Kancelaria Adwokacka, al. IX Wieków Kielc 6/33, 25-516 Kielce, NIP 959-190-19-45
 2. Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: agnieszka.lasota@lasotakancelaria.pl
 3. Kontaktując się z administratorem przekazujesz swoje dane takie jak adres e-mail, imię i nazwisko.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

a. analizy   ruchu   sieciowego,   zapewnienia bezpieczeństwa  w  ramach  serwisu  oraz  dostosowywania treści do potrzeb użytkowników w tym plików cookies na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, odpowiedzi na przesłane wiadomości, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji  w  celu  załatwienia  sprawy,  na  podstawie  Twojej  zgody  i  prawnie  uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art.  6 ust. 1 lit. a i f RODO)

c. archiwizacji korespondencji celem zabezpieczenia uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

d. tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO wobec prawnego obowiązku administratora (art. 6 ust. 1 lit. C oraz lit. f RODO)

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZKOWOŚĆ PODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Ciebie danych w celu skontaktowanie się, obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. W przypadku kiedy ich nie podasz lub podasz niekompletne moja pomoc i udzielenie informacji może być utrudnione lub nawet niemożliwe. 
 2. Podanie danych związanych z analizą użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Możesz skorzystać z trybu incognito. 

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
 1. dostępu do swoich danych, do informacji o przetwarzaniu danych;
 2. sprostowania swoich danych;
 3. żądanie usunięcia swoich danych (bycia zapomnianym);
 4. żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 6. żądaniem przenoszenia danych
 7. wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

2. Miej na uwadze, iż nie wszystkie z w/w uprawnień bezwzględnie Ci przysługują. W razie wątpliwości skontaktuj się z administratorem.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z prowadzeniem serwisu lasotakancelaria.pl Twoje dane mogą zostać przekazane innym osobom. 
 2. Informuję, iż z wszelką dokładnością wybieram kontrahentów, aby Twoje dane były w pełni bezpieczne. 
 3. Z powodu korzystania z usług Google, Facebooka (Instagram) Twoje dane mogą zostać przekazane do USA czy Kanady. Natomiast te podmioty również zapewniają jak największe bezpieczeństwo dla Użytkowników.
 4. Twoje dane mogą zostać przekazane do:
 • LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852 – hostingodawca, obsługa poczty e-mail oraz serwera
 • Michał Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Synergy Michał Michalski , ul. 1 Maja, nr 224A, 25-614 Kielce, NIP 9591313757 – usługi księgowe
 • Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420 – generowanie faktur
 • Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Twoje  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  wycofania  zgody  lub  do  czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją lub czasem archiwizacji. 

2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies  oraz  podobnych  technologii  mogą  być  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  pliku  cookie.

3. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania  danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów  związanych  z  gromadzeniem  danych,  jak  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  analiza  danych  historycznych związanych z ruchem na stronie.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Podczas ponownego połączenia się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się łączysz.
 2. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. 
 3. Pliki Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone w tym zakresie informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików Cookies albo też takiej zgody odmówić. 
 4. Masz w każdej chwili możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest umieszczony serwis. 
 2. Każde zapytanie do serwera obejmuje takie dane jak m.in Twoje IP czy informacje o używanej przeglądarce.
 3. Dane pochodzące z zapytań nie są połączone konkretnie z Tobą, jak również nie są wykorzystywane przez administratora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie wyrażam zgody na kopiowanie Polityki Prywatności bez mojej wiedzy i zgody.
 2. Przedmiotowa Polityka Prywatności jest przejawem mojej twórczości intelektualnej oraz przedmiotem moich praw autorskich.

Aktualizacja: 14 stycznia 2022 r.