Przeprowadzę Cię przez rozwód, mogę reprezentować Cię w sprawach o alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską i wielu innych związanych z prawem rodzinnym.

W sprawach rodzinnych mogę zaproponować Ci kompleksową reprezentację procesową, sporządzenie pism inicjujących postępowanie, takie jak pozew czy wniosek w zależności od trybu postępowania, jak również konsultacje czy uczestnictwo w negocjacjach.

Do najczęstszych przedmiotów spraw rodzinnych możemy zaliczyć m.in.:

  • rozwody,
  • alimenty,
  • władzę rodzicielską,
  • kontakty z małoletnim dzieckiem,
  • miejsce zamieszkania małoletniego,
  • wyrażenie zgody przez Sąd na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego

Jak wyglądają sprawy rodzinne?

Z mojego doświadczenia wynika, że sprawy rodzinne dla każdej ze stron są pełne emocji, natomiast podkreślenia wymaga fakt, że wcale takie nie muszą być!

Istnieją inne rozwiązania niż toczenie wieloetapowego, długiego i wyczerpującego sporu na sali sądowej. Po pierwszych emocjach można zastanowić się nad mediacją u mediatora lub negocjacjami w obecności pełnomocników, którzy będą mieli na celu wypracowanie rozwiązania najkorzystniejszego dla każdej ze stron w sposób spokojny z poszanowaniem zasad etyki.

Po wypracowaniu wspólnego stanowiska postępowanie będzie przebiegać zdecydowanie sprawniej. Strony mogą również zawrzeć ugodę przed mediatorem, co jest sprawnym i szybkim rozwiązaniem dla osób, które chcą jak najszybciej rozwiązać nurtujące je kwestie z drugą stroną.

Co jest istotne w sprawach rodzinnych?

W sprawach, gdzie pojawiają się dzieci, najważniejsze będzie dobro małoletnich dzieci. Należy również brać pod uwagę zasady współżycia społecznego. Kwestią istotną jest wzajemny szacunek do stron oraz fakt, iż każda ze stron powinna mieć na uwadze przede wszystkim dobro małoletnich dzieci na pierwszym miejscu.