Mogę zostać Twoim obrońcą w procesie karnym, zaś w przypadku pokrzywdzonego pełnomocnikiem zarówno na etapie postępowania sądowego, a nawet już etapie postępowania przygotowawczego.

Jak zgłosić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestepstwa?

Zawiadomienia można dokonać ustnie lub pisemnie. Przy sporządzaniu pisemnego zawiadomienia zadbam o to, aby spełniało wszystkie wymagania formalne oraz było solidną podstawą do podejmowania dalszych czynności. Należy pamietać, iż na etapie postępowania przygotowawczego pokrzywdzony jest stroną tego postępowania, natomiast na etapie sądowym należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed rozpoczęciem przewodu sądowego!

Czy oskarżony ma jakieś prawa?

Będąc podejrzanym (osobą, której przedstawiono zarzuty) lub oskarżonym (osobą, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia) nie zapominaj, że masz uprawnienia, z których możesz korzystać!

Oskarżony ma prawo m.in.: do

  • obrony, w tym do korzystania z pomocy obrońcy,
  • odmowy składania wyjaśnień, odmowy udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania,
  • udziału w rozprawie, posiedzeniu,
  • inicjatywy dowodowej,
  • dostępu do akt sprawy.