Wezwanie do zapłaty może być rozwiązaniem na odzyskanie Twoich pieniędzy. Jednakże nie zawsze po otrzymaniu samego wezwania dłużnik zwróci Ci twoje pieniądze.

Jak wygląda dochodzenie należności?

Pierwszym i niezbędnym krokiem będzie wezwanie dłużnika do zapłaty. Pamiętaj, aby dysponować niezbędnymi danymi dłużnika. Wezwanie do zapłaty najlepiej sporządzić w formie pisemnej i wysłać bezpośrednio na adres dłużnika listem poleconym.

Dlaczego listem poleconym?

Dlatego aby mieć potwierdzenie nadania takiego wezwania. Od daty doręczenia może być uzależnione m.in naliczanie odsetek. Istotną kwestią jest również to, że będziesz miał dowód, że takie wezwanie dotarło do dłużnika oraz informację, kiedy dokładnie je otrzymał i od kiedy liczyć termin zapłaty.

Czy wystarczy samo wezwanie do zapłaty?

Czasami samo wezwanie do zapłaty nie wystarczy do zwrotu należności i konieczne jest zainicjowanie postępowania sądowego. Możemy dochodzić zapłaty w różny sposób m.in. wnioskować o wydanie nakazu zapłaty przed sądem właściwym czy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jednakże aby obrać najlepszą drogę musimy skonkretyzować czego i na jakiej podstawie się domagamy. Nie w każdej sprawie możemy wnioskować o wydanie nakazu zapłaty.